AN GHAEILGE

AN GHAEILGE

Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil go dátheangach:
» Feidhmíonn an leabharlann mar stór d’acmhainní foghlama na Gaeilge.
» Déantar fógraí go léir na leabharlainne a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla.
» Tá na foirmeacha leabharlainne ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.