AN GHAEILGE

AN GHAEILGE

Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil go dátheangach:
» Tá ball den fhoireann ar fáil chun seirbhís duine-le-duine a chur ar fáil trí Ghaeilge ag deasc eolais na leabharlainne gach maidin Dé Máirt agus maidin Déardaoin.
» Feidhmíonn an leabharlann mar stór d’acmhainní foghlama na Gaeilge.
» Déantar fógraí go léir na leabharlainne a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla.
» Tá na foirmeacha leabharlainne ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.
» Cuirtear turas thart ar an leabharlann ar fáil gach bliain trí mheán na Gaeilge.